ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ปี 60

0
1479

untitled-2-02_2​มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560
​โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

การส่งผลงาน
เยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2544) ในปีที่จัดการแสดง โดยศิลปิน 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ไม่จำกัดเทคนิคและแนวความคิด มีขนาดผลงาน กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบและฐาน)

กำหนดเวลาส่งผลงาน
วันจันทร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
​มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

>>> ดาวนโหลดใบสมัครคลิก <<<