สำนักวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับรมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

0
674

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักวัฒนธรรม โดยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ธรณัส หินอ่อน รองผู้อำนวยการ นายภาสกร เตือประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเยี่ยมชมจังหวัดขอนแก่น และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระไม้ แหล่งรวบรวมและพื้นที่เรียนรู้พระไม้โบราณอีสาน และร่วมสักการะหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. พระไม้ที่มีขนาดหน้าตักใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ