เชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

13950872_1258816120817579_1678705388_o (1)

โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 : ล้านนากับเพื่อนบ้าน เพื่อเผแพร่องค์ความรู้ 8 ด้านล้านนาคดี ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.00-18.00 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://lannakadee.cmu.ac.th/