สร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองศิลปะกับศิลปินชั้นครู อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง

workshop - ผ่อง

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะโดยศิลปินชั้นครูของเมืองไทย “อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง” ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเน้นการสร้างคุณค่าและความซาบซึ้งในผลงานศิลปกรรม สร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการ กระตุ้นมุมมองความคิดสร้างสรรค์เกิดการบูรณาการระหว่างศิลปะกับการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทัศนะด้านศิลปะ ร่วมกับศิลปิน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจในศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 4333 2760 (คุณวิทยา) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น