สัมผัสความงดงามในนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี”

0
982

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย เชิญร่วมชื่นชมผลงานทัศนศิลป์อันวิจิตรงดงามเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในนิทรรศการ “จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี” (Ethical Art and Transcendental Art Of Her Royal Crown Princess) ระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะโดย อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มศิลปินจิตรกรไทย กล่าวว่า การแสดงนิทรรศการของกลุ่มจิตรกรไทยในปี 2559 มีความพิเศษ งดงาม และน่าสนใจยิ่งขึ้น เมื่อกลุ่มศิลปินฟื้นฟูเทคนิคการเขียนภาพด้วยสีฝุ่นโบราณ ซึ่งศิลปินรุ่นใหม่จะใช้เทคนิคนี้น้อยมากโดยความพิเศษของสีฝุ่นโบราณเป็นสีธรรมชาติและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยในนิทรรศการ “จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี” (Ethical Art and Transcendental Art Of Her Royal Crown Princess) จะเห็นการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีอิสรภาพที่แสดงออกถึงสุนทรียภาพความงาม ซึ่งมีอยู่เป็นอมตะนิรันดร์ในธรรมชาติ และจิตวิญญาณของมนุษย์

ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักวัฒนธรรม โดยหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะโดยกลุ่มจิตรกรไทย ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยมีแนวคิดที่ว่า “จริยศิลป์ วิศิษฏ์ศิลป์ สยามบรมราชกุมารี” การจัดนิทรรศการผลงานในครั้งนี้จะนำเสนอผล
งานสร้างสรรค์โดยกลุ่ม “จิตรกรไทย “นำผลงานจิตรกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันตระหนักถึงพระปรีชาสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยผลงานที่จัดแสดงนี้ครั้งนี้ประกอบด้วย ภาพเขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่นไทย และภาพเขียน
เทคนิคอื่นตามความถนัดส่วนตน โดยศิลปิน อาทิ อ.ทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ), อ.ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง, อ.โชคชัย ตักโพธิ์, อ.สมภพ บุตราช, เป็นต้น นอกจากการจัดแสดงผลงาน ยังจะได้นำทีมศิลปินมาร่วมสาธิตการสร้างผลงานศิลปะ และร่วมปฏิบัติการศิลปะ เพื่อหวังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ประโยชน์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง 1-30 มิถุนายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิลปะจาก อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับ ศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย เริ่มจากการรวมตัวกันทำงานศิลปะร่วมกัน นับเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มศิลปินชั้นนำจำนวนถึง 34 คน ผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ 5 ปีก่อน ได้มาจัดแสดงผลงานที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยครั้งแรกเมื่อปี 2547 ภายใต้นิทรรศการ สารศิลป์
ถิ่นอีสาน เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนในเรื่องศิลปะและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนสาวะถี จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยและนักศึกษาในภาคอีสานได้เข้าร่วมกับศิลปินจำนวนกว่า 10 สถาบัน กว่า 80 คน และได้นำผลงานเหล่านั้นมาจัดแสดงให้สาธารณชนได้ชื่นชมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

นิทรรศการ “จริยศิลป์ วิศิษฎศิลปิน สยามบรมราชกุมารี” (Ethical Art and Transcendental Art Of Her Royal Crown Princess) โดยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม 0 4333 2760 ภายใน 42301