30 C
Khonkaen
Tuesday, December 10, 2019
Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมประกวดละครส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา “แก่นอิสานวัฒน์” ครั้งที่ ๑

เปิดโอกาสสำหรับนักการละครเยาวชนอีสานรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์เปิดโอกาสสำหรับนักการละครเยาวชนอีสานรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ในการประกวดละครส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา “แก่นอิสานวัฒน์” ครั้งที่ ๑ ชิงเงินรางวัลกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๕๒

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๒ | ๑๗ พ.ค. ๖๒

สะท้อนความคิดสะท้อนตัวตนไปกับ Art Ex by Art Ed ครั้งที่ 28 “Reflection”

หอศิลปวัฒนธรรม และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะในนิทรรศการArt Ex by Art Ed ครั้งที่ 28 "Reflection : สะท้อนความคิดสะท้อน"

สวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นสร้างทานบารมีในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๔๑ พฤษภาคม ๖๒

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เชิญร่วมสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นสร้างกุศลในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ครั้งที่ ๔๑ | ๒ พ.ค. ๖๒

ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

ร่วมม่วนซื่นตามวิถีประเพณีบุญฮดสงฮีตเดือน ๕ ตามแบบฉบับอีสานบ้านเฮา พร้อมความม่วนซื่นโฮแซว ใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ๑๐ เมษายน นี้ ที่ พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลรับบุญเดือน ๕ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ ๔๐

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศล รับบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ครั้งที่ ๔๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน

“จินตหรา-โกวิฐ”พร้อมศิลปินต้นแบบรับการเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ๖๒

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๖๒ นำโดยจินตหรา พูนลาภ โกวิฐ วัฒนกุล พร้อมด้วยศิลปินและนักวัฒนธรรม รับมอบโล่ ๒ เม.ย. ๖๒ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชิญร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๔๘

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๔๘ | ๒๙ มี.ค. ๖๒

สัมผัสผลงานจากศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบจากศิลปินระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64”

ร่วมสืบสานวิถีดั้งเดิมใน “สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน” สืบสานฮีตคองบุญเดือน ๓

ศูนย์วัฒนธรรม มข. ขอเชิญร่วมงานบุญเดือน ๓ "สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" สืบสานวิถีดั้งเดิม พร้อมกิจกรรมพื้นถิ่นที่หลากหลาย ระหว่าง ๒๓-๒๔ ก.พ. ๖๒ นี้ ณ วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น