จดหมายเหตุรายเดือน กรกฏาคม 2017

สร้างทานบารมีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสร้างกุศลและทานบารมี ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ | ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม | ๐๗.๐๐ น.

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๗

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๗ | ๒๗ ก.ค. ๖๐

ชาว มข. สร้างกุศลร่วมตักบาตรและใส่ผ้าพื้นเมืองกับกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ครั้งที่ ๑๙

พุทธศาสนิกชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างทานบารมีต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาในกิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ ๑๙ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน

ชาว มข. สร้างกุศลสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๖๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างกุศลทำบุญ ๙ วัดในขอนแก่น "สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๖๐" ระหว่าง ๑-๒ ก.ค. ๖๐