จดหมายเหตุรายเดือน มิถุนายน 2017

ชาว มข. ร่วมเจริญภาวนาสติในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๖

พระอาจารย์อาคมการสร้างธรรมะและความดีล้วนเริ่มต้นที่ตัวของตนเองทั้งสิ้น ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๖ พร้อมเหล่าพี่เลี้ยงน้องใหม่ร่วมเจริญภาวนาสมาธิ และฟังธรรมเทศนา

ร่วมสัมผัสนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ “โฮมภูมิ” ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future

เชิญร่วมสัมผัสงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบกับ นิทรรศการ "โฮมภูมิ" ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future | 17-30 มิ.ย. 60 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลรับเทศกาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนกรกฎาคม ๖๐

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศล รับเทศกาลเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" | ๖ ก.ค. ๖๐

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๖

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๖ | ๓๐ มิ.ย. ๖๐