จดหมายเหตุรายเดือน พฤษภาคม 2017

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศลรับวันใหม่ “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมิถุนายน ๖๐

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" เดือนมิถุนายน เชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม...

สร้างแนวทางดำเนินชีวิตตามแนวพุทธในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๕

พระอาจารย์สุบรรณ์ชี้แนะการฝึกจิตและสติควรเริ่มจากการถือปฏิบัติศีล ๕ ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๕

สำนักวัฒนธรรมจัดเวทีสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาหมอลำในขอนแก่น

สำนักวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นเปิดเวทีระดมความคิดและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์หมอลำให้ยั่งยืนในปัจจุบัน พร้อมสร้างเครือข่ายศิลปินหมอลำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น