คุ้มสีฐาน

0
27

คุ้มสีฐาน
อาคาร A
อาคาร E
สนามด้านหน้า