ขอเชิญร่วมให้กำลังใจศิลปินบรมครูตลกอีสาน “ตุ้มโฮมฮ่วมใจซ่อยพ่อใหญ่หนิงหน่อง”

0
9911

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จะจัดงาน “ตุ้มโฮมฮ่วมใจซ่อยพ่อใหญ่หนิงหน่อง” เพื่อให้กำลังใจ “พ่อใหญ่หนิงหน่อง” สุดใจ เที่ยงตรงจิต ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2550 และบรมครูศิลปินตลกภาคอีสาน ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560 ณ ประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนเอิ้นขวัญ มอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล ลำกล่อมขวัญ การแสดงจากพ่อใหญ่หนิงหน่อง พบการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินมรดกอีสาน ผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ อาทิ ฉวีวรรณ ดำเนิน /ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม /อังคนางค์ คุณไชย /เหลือง บริสุทธิ์ /นิด ลายสือ และอีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 | cac.kku.ac.th