ร่วมชมนิทรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs

0
214

Philosophy of the Thruth in Nature on Contemporary Fabrice Designs

หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดแสดงนิทรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs โดย อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ จัดแสดงระหว่าง 6-24 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน

สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 พบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุนทรียภาพของผ้าผู้ไท อดีตและปัจจุบัน โดยแม่คำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ผ้าทอ) และศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ เริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวิทยา วุฒิไธสง โทร. 0 4333 2760 หรือ คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th