ร่วมชมนิทรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs

0
91

Philosophy of the Thruth in Nature on Contemporary Fabrice Designs

หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดแสดงนิทรรศการ Philosophy of the Truth in Nature on Contemporary Fabric Designs โดย อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ จัดแสดงระหว่าง 6-24 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวัน

สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 พบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุนทรียภาพของผ้าผู้ไท อดีตและปัจจุบัน โดยแม่คำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ผ้าทอ) และศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ เริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวิทยา วุฒิไธสง โทร. 0 4333 2760 หรือ คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th