มข. นำศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมถ่ายทอดงานเทศกาลงานไหมผูกเสี่ยว

0
208

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานผ่านงานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงใน “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559” นำโดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงกับนักแสดงจากมณฑลซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เวทีกลาง

พร้อมนี้สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ความเป็นอีสานโดยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “สะออนเสียงลำ ลำนำเสียงแคน” นิทรรศการได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแคน ดนตรีพื้นบ้านของชาวอีสานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอยู่คู่ชาวอีสานในทุกบริบทและวิถีชีวิต โดยนิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในบริเวณคุ้มวัฒนธรรมและศาลาผูกเสี่ยว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นอีสานาหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น อาทิ เฮือนผูกเสี่ยว นิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 การแสดงโปงลาง การสาธิตทำธุงไส้หมูและใยแมงมุม