มข.นำศิลปะพื้นถิ่นและวิถีอีสานร่วมแลกเปลี่ยนในงาน SICE

0
541

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยผศ.ธรณัส หินอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวัฒนธรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานในงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE : Surin International Cultural Exchange) 2017 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้การแสดงชุดสมสมบูชาน้ำ และการแสดงชุดเที่ยวเมืองขอนแก่นเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นก้าวสู่ระดับสากล พร้อมสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 14 ประเทศ สำหรับการเข้าร่วมงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE : Surin International Cultural Exchange) 2017 ถือเป็นโอกาสอันดีในการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานเผยแพร่สู่สายตานานาประเทศให้รู้จักในวงกว้าง พร้อมการใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมเทศกาลดังกล่าว

งานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE : Surin International Cultural Exchange) 2017 เป็นเทศกาลที่จัดขึ่นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การแสดงแบบผ้า และเครื่องแต่งกายนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศจากทั่วโลก ได้แก่ ไทย กรีซ อินเดีย ตุรกี กัมพูชา โปแลนด์ จีน บัลแกเรีย อิสราเอล บังคลาเทศ อิตาลี และอินโดนีเซีย