สถาปนา ๕๓ ปี มข.ร่วมสร้างกุศลตักบาตร ๕๘๙ รูปและเจริญพระพุทธมนต์

0
257

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร ๕๘๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ ๕๓ ปี เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว และอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๕๘๙ รูป โดย พระราชประสิทธิคุณ (หลวงปู่สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม วัดเทพปูรณาราม บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ สร้างความเป็นสิริมงคลแด่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่พร้อมสั่งสมบุญบารมี เนื่องในโอกาสพิเศษวันสถาปนา ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง จะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ๕๘๙ รูป และเพื่อน้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้รุดหน้า เติบใหญ่ เป็นร่มเงาปกคลุม สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมต่อไป

จากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสิริคุณากร เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ โดยมีหลวงปู่บวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง จ.ร้อยเอ็ด พระอาจารย์ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ จ.อุดรธานี หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดผาแดงผานิมิต จ.ขอนแก่น พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ทวี ปุญญปัญโญ วัดป่าสันติธรรม จ.เลย พระครูวินัยวรญาณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จ.มหาสารคาม พระอาจารย์บุญเกิด อริโย วัดอัมพวันม่วงน้อย จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์นิคม นิคมวโร วัดเวฬุวัน จ.กาฬสินธุ์ พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ จ.ขอนแก่น และพระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง จ.ขอนแก่น เจริญพระพุทธมนต์และให้พรเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย