“สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน” สืบสานฮีตคองบุญเดือน ๓ แบบดั้งเดิม

0
366

บุญข้าวจี่สาวะถี60 - ไวนิล 2.4x6 เมตร -mini

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดไชยศรี ชาวชุมชนสาวะถี เเละเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม เชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสานตามรอยฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน “ฮีตบุญเดือน ๓ : สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ร่วมสืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสาน เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกภายใต้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ร่วมส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทุนทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีในอดีตที่ถูกหลงลืม ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการฟื้นฟู เสริมคุณค่า ค้นหาความหมาย สู่การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ตุ้มโฮมจี่ข้าวจี่, ตักบาตรข้าวจี่, การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงร่วมสมัยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบุญข้าวจี่จากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม, ฐานการเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มข. โทร/โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ ภายใน ๔๒๓๐๑