สำนักวัฒนธรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร. ตะวันออก จ.ชลบุรี

0
159

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วย ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมการบูรณาการปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมร่วมหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร รวมถึงพัฒนาสังคม โดยยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยกให้งานด้านศิลปวัฒนธรรมเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักที่ขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการเปิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งในอนาคตบริเวณทั้งหมดได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม พุทธศิลป์สถาน คุ้มสีฐาน เป็น Cultural Park ต่อไป

ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมซึมซับศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในห้องอีสานนิทัศน์ พิพิธภัณฑ์การศึกษาที่รวบรวมองค์ความรู้ของพื้นถิ่นอีสาน ทั้งภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตความรู้อยู่ ชาติพันธุ์ ประเพณี เครื่องแต่งกาย ดนตรีนาฏศิลป์ และชมหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้แสดงนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป์แหล่งรวบรวมพระไม้อีสานโบราณกว่า ๑๐๐ องค์ ศักการะหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. และชื่นชมเจดีย์เสด็จฟ้า สถิตไทย