สำนักวัฒนธรรมร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ

0
282

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวัฒนธรรม เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับประชาชนจากทั่วประเทศที่ยังคงหลั่งไหลเข้าร่วมสักการะอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผู้เข้าร่วมสักการะพร้อมกันที่บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้นเข้าแถวเรียงลำดับที่เข้ารอในเต้นท์ที่พัก เดินตามลำดับเพื่อเข้าสู่บริเวณพระราชวังและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยตลอดการเข้าร่วมถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ รองเท้าหุ้มส้น พร้อมสำรวมกิริยาและวาจา และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ภาพโดย ภาสกร เตือประโคน, ตุลยา นานอก, วีรพล เมธาพสุธารกุล และอนุศาสตร์ โคตรเพชร