สัมผัสมุมมองและแนวคิดโดยศิลปินรุ่นใหม่ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

0
343

ไวนิล - 3x8 m - mini

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 6-30 มกราคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 เป็นความร่วมมือกันระหว่างหอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหอศิลปฺ มหาวิทยาลัยศิปากร จัดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ในการพัฒนา และยกระดับทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต โดยเริ่มจากการประกวดผลงานศิลปะคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลร่วมในการจัดแสดง “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้นำผลงานศิลปะจากศิลปินรุ่นเยาว์ร่วมจัดแสดงและเผยสู่สาธารณชนสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายเทคนิค รูปแบบของศิลปะร่วมสมัย เป็นโอกาสที่ดีที่ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น จะได้มีโอกาสสัมผัสผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ และเทคนิคการสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานทุกชิ้นล้วนงดงาม มีคุณค่า เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย โดยศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านเวทีนี้ล้วนพัฒนาสู่ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต

“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-30 มกราคม 2560 เปิดให้เข้าชม 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 ภายใน 42301