เชิญชมนิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา Journeys of us”

0
366

poster

หอศิลปวัฒนธรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 วิทยาลัยช่างศิลป ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา/ Journeys of us” โดย ศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 31 ธันวาคม 2559

นิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา/ Journeys of us” เป็นนิทรรศการที่จัดโดย กลุ่มนักศึกษารุ่นที่ 36 ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2534 จากวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยหลังจากนั้นทุกคนต่างแยกย้ายไปเรียนต่อในสถาบันที่แตกต่างกันและบางคนก็เริ่มเข้าสู่สังคมการทำงาน 20 กว่าปีที่ไม่ได้พบปะกัน จึงได้เกิดการรวมตัวขึ้นอีกครั้ง เพื่อแสดงผลงานจัดเป็นนิทรรศการร่วมกัน

ในนิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมผลงาน ในหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ส่วนตนที่แตกต่างกัน มีทั้งที่เป็นงานด้านศิลปกรรมและการออกแบบ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบนิทรรศการ และการออกแบบตกแต่งภายใน ฯลฯ โดยกลุ่มศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานที่นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจ นักศึกษา รวมถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคนี้

นิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา” โดย ศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 เปิดนิทรรศการ โดย อาจารย์นภพงศ์ กู้แร่
(ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานนิทรรศการจะเปิดแสดงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน

“Journeys of us” Exhibition By Collage of Fine Arts Graduates of 36th Opening by Mr.Noppapong Kurae (Assistant President Bunditpatanasilpa Institute) On the 9th of December 2016 at 6.30 pm. at Art and Culture Museum, Khon Kaen University

*The exhibition will be on show until 31 December 2016
*Free Admission Everyday
…………………………………………………………………..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / For more info : โทร./Tel. 0 4333 2760, 081-3026687 (อ.ประสิทธิ์)
นิทรรศการ/Exhibition
https://www.facebook.com/JourneysOfUs/
หอศิลปวัฒนธรรม /Art and Culture Museum,
https://www.facebook.com/horsilpkku/
…………………………………………………