สำนักวัฒนธรรมรับมอบเครื่องเงินและเครื่องถมโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี

0
249

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายคูณ จันทวงษ์ อดีตพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเครื่องเงินและเครื่องถมโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี แด่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นผู้เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยนายวิทยา วุฒิไธสง นักวิชาการวัฒนธรรม และนางตุลยา นานอก นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบเครื่องเงินและเครื่องถมโบราณดังกล่าว

นายคูณ จันทวงษ์ กล่าวว่า เครื่องเงินและเครื่องถมโบราณที่มอบให้แด่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวน ๑๓ ชิ้น สลักด้วยลายดอกพุดตาน ลายคดหอย ลายกุหลาบ โดยทั้งหมดเป็นสมบัติของคุณปู่เส็ง ชลภาค และคุณย่าชู ประจันตะเสน คาดว่ามีการทำขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ขณะนั้นจังหวัดขอนแก่นยังคงตั้งรกรากอยู่ที่เมืองชลบท ซึ่งเครื่องเงินและเครื่องถมโบราณเป็นสมบัติและมรดกตกทอดของตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา ในนามตระกูลจันทวงษ์ (ประจันตะเสน) เห็นว่าการมอบให้สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาจะเป็นการเผยแพร่มรดกด้านวัฒนธรรมให้เป็นวิทยาทานสำหรับใช้ในการเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่สนใจเพื่อศึกษาสมบัติอันทรงคุณค่านี้