“การเดินทางของพวกเรา Journeys of us” นิทรรศการจากการบ่มเพาะประสบการณ์กว่า 20 ปี

0
421

หอศิลปวัฒนธรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 วิทยาลัยช่างศิลป เชิญชมนิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา/ Journeys of us” โดย ศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 9 – 31 ธันวาคม 2559 โดยนิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา/ Journeys of us” เป็นนิทรรศการที่จัดโดย กลุ่มนักศึกษารุ่นที่ 36 ที่จบการศึกษจากวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ผลงานศิลปะล้วนเกิดจากบ่มเพาะและตกผลึกจากการทำงานร่วม 20 ปี ศิลปินทุกท่านจึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อแสดงผลงานจัดเป็นนิทรรศการร่วมกัน

สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 ได้รับเกียรติจากนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และ อ.นภพงศ์ กู้แร่ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุล รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา และผู้สนใจในงานศิลปะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่กลุ่มศิษย์เก่าช่างศิลป์ รุ่นที่ 36 ที่หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติในการเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปะของเหล่าศิลปินที่มีความเป็นมืออาชีพ และสั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งผลงานมีความหลากหลายทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม สื่อร่วมสมัย ล้วนเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา นักเรียน ผู้ที่สนใจ รวมถึงคณาจารย์เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะได้

อ.นภพงศ์ กู้แร่ กล่าวว่า นิทรรศการนี้ได้รวบรวมผลงาน ในหลากหลายสาขาอาชีพและประสบการณ์ส่วนตนที่แตกต่างกัน มีทั้งที่เป็นงานด้านศิลปกรรมและการออกแบบ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบนิทรรศการ และการออกแบบตกแต่งภายใน ฯลฯ โดยกลุ่มศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานที่นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจ นักศึกษา รวมถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคนี้

นิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา” โดย ศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9-31 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 หมายเลขภายใน 42301

“Journeys of us” Exhibition By Collage of Fine Arts Graduates of 36th will be on show until 31 December 2016 and free admission everyday

https://www.facebook.com/JourneysOfUs/
หอศิลปวัฒนธรรม /Art and Culture Museum,
https://www.facebook.com/horsilpkku/
………………………………………………………