สำนักวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ

0
187

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักวัฒนธรรม โดยผศ.ดร.สุธิดา โง่นคำ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยนายภาสกร เตือประโคน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระไม้ แหล่งรวบรวมและพื้นที่เรียนรู้พระไม้โบราณอีสานกว่า ๑๐๐ องค์ ร่วมสักการะหลวงพ่อพระศรี ๕๐ ปี มข. พระไม้ที่มีขนาดหน้าตักใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชื่นชมเจดีย์เสด็จฟ้า สถิตไทย ซึ่งเป็นเจดีย์ ๙ ชั้น ๙ เหลี่ยม ที่ประกอบจากภาพทั้งหมด ๑๐,๐๘๙ ภาพ ร่วมสร้างสรรค์ออกแบบโดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงประชาชนทั่วไป สร้างขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช