จดหมายเหตุรายเดือน ธันวาคม 2016

สำนักวัฒนธรรมร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ

สำนักวัฒนธรรมเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ร่วมกับประชาชนจากทั่วประเทศ

คณะข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์อีสาน

สำนักวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานข้าราชการพลเรือนจังหวัดชายแดนใต้ในการเยี่ยมชมและเรียนรู้อัตกลักษณ์ความเป็นอีสาน

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๐”

หลวงตาศิริ อินทสิริ แนะปัญญาเกิดจากการผสานส่วนสำคัญเข้าด้วยกันได้แก่ สมาธิ สติ และจิต โดยเกิดจากการบำเพ็ญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

สัมผัสมุมมองและแนวคิดโดยศิลปินรุ่นใหม่ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่สะท้อนแนวคิดและอัตลักษณ์การสร้างสรรค์หลากรูปแบบใน “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” ระหว่าง 6 - 30 ม.ค. 60 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข. ร่วมพิธีเปิด 10 ม.ค. 60 เวลา 16.30 น.

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๘๙ รูป วันสถาปนา ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๘๙ รูป และเจริญพระพุทธมนต์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕ ม.ค. ๖๐ ณ สะพานขาว และอาคารสิริคุณากร เริ่ม ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๒๑

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๒๑ | ๒๗ ม.ค. ๖๐

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมสร้างกุศลตามครรลองพุทธศาสนิกชน ต้อนรับปีใหม่กิจกรรมใน "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ๕ ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

เชิญชมนิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา Journeys of us”

หอศิลปวัฒนธรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 วิทยาลัยช่างศิลป เชิญร่วมสัมผัสผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ผ่านการบ่มเพาะกว่า 20 ปี ใน นิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา/ Journeys of us” ตลอดทั้งเดือนธันวาคม

“การเดินทางของพวกเรา Journeys of us” นิทรรศการจากการบ่มเพาะประสบการณ์กว่า 20 ปี

หอศิลปวัฒนธรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิษย์เก่าช่างศิลป รุ่นที่ 36 วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมเปิดประสบการณ์และร่วมเดินทางไปกับผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดจากการบ่มเพาะกว่า 20 ปี ใน นิทรรศการ “การเดินทางของพวกเรา/ Journeys of us”

สำนักวัฒนธรรมรับมอบเครื่องเงินและเครื่องถมโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี

สำนักวัฒนธรรมรับมอบเครื่องเงินและเครื่องถมโบราณมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงณค่าให้เป็นเป็นวิทยาทานแก่เยาวชนรุ่นหลัง