จดหมายเหตุรายเดือน พฤศจิกายน 2016

สำนักวัฒนธรรม ร่วมยินดีและสะท้อนการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

สำนักวัฒนธรรม ต้อนรับอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๙”

พระอาจารย์สาคร อริโย แนะพุทธศาสนิกชนบำเพ็ญสมาธิซึ่งเป็นเครื่องเยียวยาทางใจ ลดกิเลส หนทางห่างไกลจากความทุกข์ ทั้งหมดล้วนเป็น "แก่นธรรม" ของพุทธศาสนา

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๙

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๙ | ๒๔ พ.ย. ๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี ๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ในกิจกรรม “เสด็จฟ้า สถิตไทย”

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม "เสด็จฟ้า สถิตไทย" แสดงความไว้อาลัยถวายพ่อหลวงเสด็จสวรรคตครับ ๓๐ วัน วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๙ น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดกฐินพระราชทาน๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างบุญกุศลร่วมทอดกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นพระราชทาน ประจำปี ๕๙ ณ ดินแดนพุทธภูมิ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย อนุโมทนาบุญกว่า ๑,๗๒๒,๘๕๘.๓๘ บาท