มข.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายรัชกาลที่ ๙

0
577

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ พุทธศิลป์สถาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดให้มีพิธีสวดอภิธรรม ๓ จบ โดยพระสงฆ์ ๔ รูป จากวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้แก่ ผศ.ดร.พระครูสุธีคัมภีรญาณ (วิปัสสนาธุระ) ผู้ช่วยวัดธาตุ พระอารามหลวง พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ ผู้ช่วยวัดธาตุ พระอารามหลวง พระมหาปรัชญ์
นภภูริสิริ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง และพระปลัดอชิตพล อชิตพโล พร้อมการสวดมนต์อิติปิโส ๙ จบ และนั่งสมาธิเจริญภาวนา

ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วัดอดุลย์แก้วมอดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีตักบาตรด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย