สำนักวัฒนธรรมรับมอบภาพเขียนสีโปสเตอร์อายุกว่า 80 ปี

0
180

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบภาพเขียนสีโปสเตอร์ เรื่องกินรี อายุกว่า 80 ปี แด่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นผู้เก็บรักษาสมบัติทางศิลปะอันทรงคุณค่า โดย ผศ.ธรณัส หินอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับมอบภาพเขียนสีโปสเตอร์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับภาพเขียนสีโปสเตอร์ เรื่องกินรี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข กล่าวว่า ผลงานศิลปะชิ้นดังกล่าวเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและถือเป็นสมบัติของครอบครัว ซึ่งมีการวาดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 โดยขุนศรีศุภหัตถ์ เป็นศิลปินผู้วาดภาพ มีขนาด 45×75 ซ.ม. เห็นว่าการมอบให้สำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เก็บรักษาจะเป็นการเผยแพร่มรดกด้านศิลปะชิ้นนี้ให้เป็นวิทยาทาน และเป็นผลงานสำหรับใช้ในการเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ที่สนใจเพื่อศึกษาเทคนิคและรูปแบบการวาดภาพ