จดหมายเหตุรายเดือน กรกฏาคม 2016

สำนักวัฒนธรรมผสานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมมช.

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างกุศลตักบาตรรับเทศกาลวันแม่ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ เดือนสิงหาคม

ขอเชิญพุทธศาสนิกประกอบกุศลต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศลตามครรลองพุทธศาสนิกชนใน "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนมหามงคลและต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ"...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแนวทางสืบสานและต่อยอดในการสัมมนาขับ-ลำ มรดกล้านช้าง

ศิลปินหมอลำสองฝั่งโขงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษในการสัมมนาและการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมลาว-ไทย ครั้งที่ 3 "ขับ-ลำ มรดกล้านช้าง"

มข. สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ปี ๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างกุศลทำบุญรับเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา "สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๕๙" เส้นทาง ๙ วัด ระหว่าง ๑๖-๑๗ ก.ค. ๕๙ ณ ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย

พระอาจารย์จันทร์เพ็ญชี้แนะน้อมความดีเข้ามาใส่ตัวในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๕”

พระอาจารย์จันทร์เพ็ญเน้นการน้อมนำความดีงามเข้ามาในจิตใจซึ่งทั้งหมดจะสิ่งผลที่ดีทั้งกายและใจ เป็นต้นกำเนิดของปัญญาและสมาธิ ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๕

ร่วมประชันความสามารถกับการประกวดหลากหลายรูปแบบในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน 59

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมประชันความสามารถในการประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาท ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ประจำปี 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 59 ที่ numalee101@hotmail.com