จดหมายเหตุรายเดือน มิถุนายน 2016

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๕

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๕ | ๑๕ ก.ค. ๕๙

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนกรกฎาคม ๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศลในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" | ๑๒ ก.ค. ๕๙

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ปี ๕๙”

ขอเชิญพุทธศาสนิก และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลในเทศกาลเข้าพรรษา "สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ๕๙" ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด ระหว่าง ๑๖-๑๗ ก.ค. ๕๙ เส้นทาง ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-เลย
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 24 มิ.ย. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 22 มิ.ย. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 20 มิ.ย. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 17 มิ.ย. 59

            รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 15 มิ.ย. 59

            รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 13 มิ.ย. 59

            รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 มิถุนายน 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz

พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมิถุนายน ๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศลตามครรลองพุทธศาสนิกชนใน "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" เดือนมิถุนายน