จดหมายเหตุรายเดือน พฤษภาคม 2016

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๓”

พระสุทธิธรรมโสภณแนะทุกสิ่งที่ปฏิบัติควรยึดถือทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นแนวทางในการดำรงตนในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๓
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 25 พ.ค. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พฤษภาคม 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz
video

สัมภาษณ์พิเศษ – รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์

สัมภาษณ์พิเศษ “การขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมช­นสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพ­ันธ์ ผู้สัมภาษณ์ นางสาวคณิตตา คลังทอง ถ่ายภาพ/ตัดต่อ นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 40002 เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๔

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๔ | ๒๔ มิ.ย. ๕๙
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 23 พ.ค. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 พฤษภาคม 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz

ศูนย์บันดาลไทยร่วมหารือฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ

ศูนย์บันดาลไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรมเพื่อร่วมมือในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการและร่วมสมัยในแบบอัตลักษณ์อีสาน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนมิถุนายน ๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างกุศลตามครรลองพุทธศาสนิกชนใน "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ"

สร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองศิลปะกับศิลปินชั้นครู อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะโดยศิลปินชั้นครูของเมืองไทย "อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง" ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเน้นการสร้างคุณค่าและความซาบซึ้งในผลงานศิลปกรรม สร้างแรงบันดาลใจ และจินตนาการ กระตุ้นมุมมองความคิดสร้างสรรค์เกิดการบูรณาการระหว่างศิลปะกับการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทัศนะด้านศิลปะ...
video

รายการวัฒนธรรมนำวิถี 18 พ.ค. 59

รายการวัฒนธรรมนำวิถี โดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 พฤษภาคม 2559 ออกอากาศทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.20 น. (โดยประมาณ) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz

ชูงานวิชาการและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายขับเคลื่อนในงานด้านศิลปวัฒนธรรม

รองอธิการดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มอบนโยบายงานด้านศิลปวัฒนธรรมชูงานด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมสานงานและต่อยอดงานเดิมให้พัฒนายิ่งขึ้น