จดหมายเหตุรายเดือน เมษายน 2016

ร่วมเปิดมุมมองศิลปะหลากหลายรูปแบบในนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 19

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เปิดมุมมองและประสบการณ์ศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ในนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 19 ระหว่าง 15-30 พ.ค. 59

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรมในวาระพิเศษ โดย พระอาจารย์ณรงชัย วรธัมโม

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายธรรมในวาระพิเศษ โดยพระอาจารย์ณรงชัย วรธัมโม และคณะ จากวัดนาป่าพง ๒๕ พ.ค. ๕๙ | พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน | ๑๗.๐๐ น.

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๒”

พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโรแนะการสร้างบารมีประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญาเป็นพื้นฐานและตั้งมั่นในใจตลอดเวลาในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๒

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 59

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 2559

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบงานแก่ผู้บริหารชุดใหม่

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมส่งมอบภารกิจแก่ผู้บริหารชุดใหม่ที่เข้ามาสานต่องานศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์