ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

0
956

web-cac 1068x712px

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน ร่วม “แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” บุญฮดสง อีตเดือน ๕ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ร่วมสนุกสนานแบบ “บุญฮดสง” ตามวิถีชาวอีสาน พบกิจกรรมม่วนซื่นมากมาย

ม่วนซื่นกับ
๐ พิธีรดดำหัวขอพรแบบอีสาน
๐ สงน้ำพระบนฮางฮดและฮ้านพระ
๐ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
๐ ขบวนแห่พระประจำคณะและนางสังขาน
๐ แข่งขันตบประทาย
๐ พิธีเสริมบุญบารมี
๐ หมอลำม่วนๆ แบบอีสาน

พร้อมเชิญร่วมประชันความสร้างสรรค์กับการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำคณะและนางสังขาน และการประกวดตบประทาย (ก่อเจีดีย์ทราย) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียดที่ โทร ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หรือคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม

Leaflet -A4-mini

พร้อมเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน ณ พุทธศิลป สถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ หมายเลขภายใน ๔๒๓๐๑ เว็บไซต์ cac.kku.ac.th

กำหนดการ
งานบุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส
วันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
——————————————————-

๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการประกวดตบปะทาย ( ก่อเจดีย์ทราย ) ณ ริมบึงสีฐาน
๑๔.๐๐ – ๑๕๐๐ น. ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณถนนหน้าศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๕.๐๐ – ๑๖..๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๑ โดย วงแคนสินไซ
๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๕ น. พิธีเสริมบุญบารมี โดย นายสมานจิต ผุยชา
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ พุทธศิลป์สถาน
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
ประธานในพิธีนำฮดสงพระพุทธรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรดน้ำสมมาอาวุโส
๑๘.๐๐ – ๑๘.๑๕ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๒ โดย วงหมอลำกลอนประยุกต์
๑๘.๑๕ – ๑๘.๓๐ น. ประกาศผลประกวดขบวนแห่พุทธบูชาและการประกวดตบปะทาย
๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ชุดที่ ๓ โดย วงแคนสินไซและวงหมอลำกลอนประยุกต์
๒๐.๐๐ น. ปิดงาน