จดหมายเหตุรายเดือน มีนาคม 2016

ร่วมประชันความสร้างสรรค์ใน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

ขอเชิญร่วมประชันความสร้างสรรค์ในการประกวดขบวนแห่และประกวดตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - ๕ เมษายน ๕๙ ที่สำนักวัฒนธรรม มข.

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๑”

พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณชี้แนวทางสร้างกุศลเริ่มต้นจากการปฏิบัติดี ยึดคำสอนตามหลักศาสนา ธรรมเกิดจากการภาวนาซึ่งจะนำไปสู่หนทางแห่งความสงบ
video

บทเพลงเทิดพระเกียรติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2559 สร้างสรรค์โดย พงศพร อุปนิ "อ้นแคนเขียว" และคณะ

ร่วมเปิดประสบการณ์สุนทรียะใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61”

หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ หอศิลป์ ม.ศิลปากร เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ศิลปะกับผลงานระดับประเทศใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61” ตั้งแต่ 10-31 มี.ค. 59 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๒

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๒ | ๒๙ เม.ย. ๕๙

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๑

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๑๑ | ๒๕ มี.ค. ๕๙

“วันอนุรักษ์มรดกไทย” ร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗ รายชื่อ จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผล งานด้านวัฒนธรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ประเทศไทย เตรียมพร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ เวทีกลางแจ้ง...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” ตลอดปี ๒๕๕๙

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" สร้างกุศลตามครรลองพุทธศาสนิกชน ตลอดปี ๒๕๕๙

ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

ร่วมม่วนซื่นตามวิถีประเพณีบุญฮดสงฮีตเดือน ๕ ตามแบบฉบับอีสานบ้านเฮาใน "งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ๘ เมษายน พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

พุทธศาสนิกชนร่วมประกอบกุศล “ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ” เดือนเมษายน ๕๙

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศนิกชนผู้ มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รับบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโสในกิจกรรม "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ" ทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือน เมษายน ในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน...