จดหมายเหตุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2016

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๐”

หลวงปู่บวร สุชีโว แนะทางสร้างสุขทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวของเราเอง ระลึกถึงศีล สมาธิ ธรรมะเกิดจากสติ ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๐

มข. ร่วมเรียนรู้และสืบสานวิถีวัฒนธรรมอีสานในฮีตเดือน ๓ “บุญข้าวจี่”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม นำนักศึกษาร่วมสืบสานบุญเดือน ๓ ในงาน "สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" ปี ๕๙ ณ วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น บูรณาการการเรียนรู้จากฐานในชุมชน

สำนักวัฒนธรรมและศูนย์ข้อมูลลาวร่วมสาธิตการจี่ข้าวในเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ปี 59

สำนักวัฒนธรรม และศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวจี่ในเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ปี 59

ขอเชิญศิลปินร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2559

ขอเชิญศิลปินรุ่นใหม่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2559

เปิดมุมมองสุนทรียะจากจินตนาการคนรุ่นใหม่ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

เชิญร่วมสร้างสุนทรียภาพด้านศิลปะ ด้วยจินตนาการว่าที่ศิลปินรุ่นใหม่ใน “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.