ข่าวศูนย์วัฒนธรรม

“สมาธิและปัญญาล้วนเกิดจากการฟังและปฏิบัติด้วยตนเอง” ในบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๙

สมาธิและปัญญาล้วนเกิดจากการฟังและปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมทำชีวิตให้เกิดความเป็นปกติทั้งกาย วาจา และจิตใจจะสบายในกิจกรรม "บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓๙" ประจำเดือนกรกฎาคม ๖๑ ณ พุทธศิลป์สถาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ

วันเข้าพรรษาภาคอีสาน เทศกาลงานบุญใหญ่

ประเพณีเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติที่พระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การที่พระภิกษุจะต้องจำวัดแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤดูฝน... บทความโดย กาญจนาพร พองพรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แวดวงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน “ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่นอีสาน "ภูมิปัญญาอีสานกับการภาวะโลกร้อน"

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรม

E-Book

แหล่งเรียนรู้

พื้นที่ให้บริการ

792FansLike
18FollowersFollow
6,001SubscribersSubscribe